2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Darbo partija

2011-10-05 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Aukos suma, Lt Data Pastabos
1 Uždaroji akcinė bendrovė "Vilktukas" Alytaus miesto savivaldybė 1400 2011-07-01
2 UAB "Šiluminės energijos sistemos" Kauno miesto savivaldybė 2000 2011-07-26
3 Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" Kauno miesto savivaldybė 40000 2011-07-29
4 BALYS BALANDIS Kėdainių rajono savivaldybė 10000 2011-08-17
5 Uždaroji akcinė bendrovė "Limeta" Vilniaus miesto savivaldybė 10000 2011-08-23
6 UAB "EKO LANGAI" Utenos rajono savivaldybė 30000 2011-09-01
Iš viso: 93400,00  
fizinių asmenų: 10000,00  
juridinių asmenų: 83400,00  
Iš jų piniginės aukos iš viso: 93400,00  
fizinių asmenų: 10000,00  
juridinių asmenų: 83400,00  
Nepiniginės aukos iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta