2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Politinė partija Rusų Aljansas

2011-10-05 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta