2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Krikščionių partija

2011-05-16 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Aukos suma, Lt Data Pastabos
1 UAB "Transkela" Klaipėdos miesto savivaldybė 4000 2011-01-11
2 Uždaroji akcinė bendrovė "DEKBERA" Vilniaus miesto savivaldybė 15000 2011-02-03
3 Uždaroji akcinė bendrovė "DEKBERA" Vilniaus miesto savivaldybė 10000 2011-02-09
4 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" Klaipėdos miesto savivaldybė 10000 2011-03-03
5 ARVYDAS JUREVIČIUS Vilniaus miesto savivaldybė 820 2011-03-08
6 UAB "Statybos strategija" Vilniaus miesto savivaldybė 27700 2011-03-10
Iš viso: 67520,00  
fizinių asmenų: 820,00  
juridinių asmenų: 66700,00  
Iš jų piniginės aukos iš viso: 67520,00  
fizinių asmenų: 820,00  
juridinių asmenų: 66700,00  
Nepiniginės aukos iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta