2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Socialistinis liaudies Frontas

2012-04-02 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Aukos suma, Lt Data Pastabos
1 UAB "Kratonas" Kalvarijos savivaldybė 7800 2011-01-07
Iš viso: 7800,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 7800,00  
Iš jų piniginės aukos iš viso: 7800,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 7800,00  
Nepiniginės aukos iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta