2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Leiboristų partija

2011-04-11 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta