2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos pensininkų partija

2012-04-26 Patikslintas


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Aukos suma, Lt Data Pastabos
1 SAULIUS LIPKEVIČIUS Kauno miesto savivaldybė 400 2011-01-10
2 ILONA NATALIJA TARVYDIENĖ Kauno miesto savivaldybė 1000 2011-01-13
3 LEONORA SMELSTORAITIENĖ Kauno miesto savivaldybė 60 2011-01-10
4 VALDA ČYVIENĖ Kauno miesto savivaldybė 300 2011-02-07
5 VIDUNĖ ŽUKIENĖ Kauno miesto savivaldybė 100 2011-02-19
6 VALERIJUS KAZAKEVIČIUS Kauno miesto savivaldybė 2100 2011-01-17
7 VIDUNĖ ŽUKIENĖ Kauno miesto savivaldybė 100 2011-03-10
8 VERONIKA TEIŠERSKIENĖ Akmenės rajono savivaldybė 200 2011-02-19
9 KĘSTUTIS KOPŪSTA Šiaulių miesto savivaldybė 200 2011-03-14
10 VALENTINAS KRUNGLEVIČIUS Vilkaviškio rajono savivaldybė 1327.86 2011-01-10
11 ONA VALAITIENĖ Šakių rajono savivaldybė 2057 2011-01-17
Iš viso: 7844,86  
fizinių asmenų: 7844,86  
juridinių asmenų: 0,00  
Iš jų piniginės aukos iš viso: 7844,86  
fizinių asmenų: 7844,86  
juridinių asmenų: 0,00  
Nepiniginės aukos iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta