2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Smulkaus ir vidutinio verslo partija

2012-06-19 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta