2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Tautos vienybės sąjunga

2011-04-01 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta