2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Darbo partija

2011-04-11 Patikslintas


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Aukos suma, Lt Data Pastabos
1 UAB "EDVERVITA" Kėdainių rajono savivaldybė 40000 2011-02-07
2 Koncernas VIKONDA UAB Kėdainių rajono savivaldybė 40000 2011-02-07
3 UAB "TOWI" Vilniaus miesto savivaldybė 10000 2011-02-25
4 KĘSTUTIS STUPURAS Akmenės rajono savivaldybė 5120 2011-03-15
5 ANGELĖ KAVALIAUSKIENĖ Šiaulių miesto savivaldybė 650 2011-03-21
6 Uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO SAUGA" Klaipėdos miesto savivaldybė 1000 2011-03-22
7 Uždaroji akcinė bendrovė "AINAVA" Vilniaus miesto savivaldybė 7808.13 2011-03-22
8 DANGUOLĖ MARTINKIENĖ Šiaulių miesto savivaldybė 650 2011-03-23
Iš viso: 105228,13  
fizinių asmenų: 6420,00  
juridinių asmenų: 98808,13  
Iš jų piniginės aukos iš viso: 105228,13  
fizinių asmenų: 6420,00  
juridinių asmenų: 98808,13  
Nepiniginės aukos iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta