2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

2012-03-19 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta