2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Tautos pažangos partija

2011-04-12 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta