2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga

2011-05-03 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta