2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Respublikonų partija

2012-05-21 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta