2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Kovotojų už Lietuvą sąjunga

2011-03-31 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta