Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus

Iš viso: 13
     iš jų įregistruota kandidatais į Respublikos Prezidentus 0

Nuotrauka Vardas PAVARDĖ Parėmimas *
     Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS Paremti pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus el. būdu (Renkami parašai)