Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus

Iš viso: 13
     iš jų įregistruota kandidatais į Respublikos Prezidentus 9

Nuotrauka Vardas PAVARDĖ Parėmimas *
     Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS Parėmimas baigtas. (Surinkti parašai)