Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     IEVA KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ
Išrinkta pagal Darbo partijos sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Darbo partija
Numeris sąraše:      1
Porinkiminis numeris sąraše:      1
5. Gimimo data 1990-08-25
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Lietuva
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Politikos mokslai 2013
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Verslo ekonomika 2015
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Nenurodė
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Darbo partijos
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Tarybos narė 2011 - 2015
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos savo įmonės kūrimas, savininkė
17. Visuomeninė veikla Jaunimo organizacija DARBAS (Garbės pirmininkė), asociacija "Supertėvai" (vadovė), Naujamiesčio seniūnaitė
18. Pomėgiai Skaitymas, šokiai, kelionė, pramogos su šeima
19. Šeiminė padėtis Ištekėjusi
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Simonas
20. Vaikų vardai (pavardės) Anabelė, Viesulas, Džiūgė-Aurora
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Esu visumeniška ir bendruomeniška, man svarbu, kas vyksta aplink mane, mano mieste ir šalyje