Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     SERGEJ URSUL
Išrinktas pagal Darbo partijos sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Darbo partija
Numeris sąraše:      4
Porinkiminis numeris sąraše:      2
5. Gimimo data 1952-01-07
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Lipetskio k., Kotovskio raj., Odesos sritis, Ukraina.
11. Tautybė MOLDAVAS
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija (ASU) Mokslinis agronomas 1977
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Nenurodė
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Rusų, Vokiečių, Ukrainiečių, Moldavų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Darbo partijos
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys 2012 - 2016
Vilniaus m. savivaldybės taryba, Tarybos narys 2011 - 2012
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nenurodė
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai Nenurodė
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vladislava Ursul
20. Vaikų vardai (pavardės) Anna, Halina, Agata
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Nenurodė