Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     SERGEJ DMITRIJEV
Išrinktas pagal Darbo partijos sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Darbo partija
Numeris sąraše:      7
Porinkiminis numeris sąraše:      3
5. Gimimo data 1959-11-10
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė RUSAS
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Smolensko pedagoginis institutas pedagogas 1983
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Nenurodė
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Lietuvos rusų sąjunga
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
LR Seimas, LR Seimo narys 2000 - 2004
LR Seimas, LR Seimo narys 2012 - 2016
Vilniaus miesto savivaldybė, Savivaldybės tayros narys 2007 - 2011
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Mano sauga", Darbuotojas
17. Visuomeninė veikla "Lietuvos rusų sąjungos" pirmininkas
18. Pomėgiai Muzika, literatūra
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Natalija Dmitrijeva
20. Vaikų vardai (pavardės) Jekaterina Dmitrijeva
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Nenurodė