Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     VYDŪNAS SADAUSKAS
Išrinktas pagal A. Zuoko ir vilniečių koalicijos „Laimingas Vilnius“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“
Numeris sąraše:      4
Porinkiminis numeris sąraše:      5
5. Gimimo data 1986-11-21
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Trakai
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Sasekso universitetas (University of Sussex, UK) (magistras) Tarptautinės prekybos teisės magistras 2013
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Teisės fakultetas (magistras) Teisės magistras 2010
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Advokatų kontora „Sadauskas ir partneriai“, Advokatas
17. Visuomeninė veikla Galerijos cecho „Vilnius“ visuomeninis patarėjas. Projekto „Iki pasimatymo, mieli senjorai, prie kavos puodelio“ organizatorius. Zino Kazėno nuotraukų parodos „Lietuva – laisvės šalis“ organizatorius ir globėjas. Jono Meko kino galerijos globėjas.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Kęstučio Nėniaus visuomeninis patarėjas.
18. Pomėgiai sportas, sveikas gyvenimo būdas, skaitymas.
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vita
20. Vaikų vardai (pavardės) Atėnė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Nenurodė