Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     NIJOLĖ JAGELAVIČIENĖ
Išrinkta pagal A. Zuoko ir vilniečių koalicijos „Laimingas Vilnius“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“
Numeris sąraše:      8
Porinkiminis numeris sąraše:      8
5. Gimimo data 1958-08-30
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Ukmergės rajonas
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Valstybinis konservartorijos Klaipėdos fakultetas Kultūros-švietimo darbuotoja 1988
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Rusų, Vokiečių
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto savivaldybės Taryba, Tarybos narė 2011 - 2015
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus, Bibliotekininkė
17. Visuomeninė veikla Darbas kultūros paveldo srityje, Lietuvos dvarai ir pilys, LLS Vilniaus skyriaus Prezidiumo narė, LLS Justiniškių poskyrio pirmininkė
18. Pomėgiai Kultūra, menas, kelionės, knygos, labdaringa veikla.
19. Šeiminė padėtis Nenurodė
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Agnė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Esu išsilavinusi, komunikabili. Turiu darbo patirties savivaldos Taryboje. Gebu dirbti viena ir komandoje. Galiu priimti sprendimus ir nevengiu atsakomybės už juos.