Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     LUKAS SAVICKAS
Išrinktas pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Numeris sąraše:      1
Porinkiminis numeris sąraše:      1
5. Gimimo data 1990-04-12
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Jorko universitetas, Jungtinė Karalystė Politika su tarptautiniais santykiais 2011
Aukštasis universitetinis Mastrichto universitetas, Olandija Europos viešieji reikalai 2012
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Vokiečių
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Nenurodė
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Vyriausybės kanceliarija, LR Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais
17. Visuomeninė veikla Įvairių visuomeninių organizacijų esamas narys ar steigėjas
18. Pomėgiai Nevyriausybinių organizacijų veiklos, vandens bei kalnų sportas, literatūra, istorija
19. Šeiminė padėtis Partnerystė
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Adelė, Smiltė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Nenurodė