Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     TAURIMAS VALYS

Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Numeris sąraše:      5
Porinkiminis numeris sąraše:      4
5. Gimimo data 1982-09-07
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Šiauliai
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Mykolo Romerio Universitetas Teisės magistras 2008
Aukštasis universitetinis Vilniaus Universitetas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų bakalauras 2004
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį partnerystės docentas
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų, Ispanų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Nenurodė
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus Universitetas, partnerystės docentas verslo finansų programose, VU verslo mokyklos mokymosi visą gyvenimą projektų grupės vadovas, verslumo, projektų finansavimo ir verslo analizės ekspertas, startuolių finansavimo mentorius
17. Visuomeninė veikla esu Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Tarybos narys, Lietuvos šeimos verslų asociacijos vienas įkūrėjų ir valdybos narys, taip pat Investuotojų asociacijos narys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų alumni draugijos vienas iš steigėjų ir Tarybos narys.
18. Pomėgiai groti saksofonu, komandinės sporto šakos, genealogija (šeimos heraldika), žemėlapiai, antika
19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Gotautė Marija Valytė, Leonardas Valys
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save esu pilietiškai aktyvus, atsakingas, empatiškas ir savo kraštui neabejingas miestietis, Vilniuje praleidęs daugiau nei pusę savo gyvenimo – čia studijuoti atvykau tik baigęs gimnaziją dar būdamas 17 metų. Myliu šį miestą, nes čia pilnai suaugau, subrendau kaip asmenybė, šioje vietoje gimė mano abu vaikai, pradėjau verslą ir de facto tapau tikru šio miesto ambasadoriumi. Per pastaruosius 15 metų aktyvaus dalyvavimo finansų sektoriuje, bendraujant su visų tipų instituciniais investuotojais, bei kaip tarptautinių investicijų plėtros konsultantas ir (ar) jų projektų vadovas puikiai žinau, ko reikia siekiant pritraukti tarptautinių investuotojų ir pasaulinio lygio įvairių sričių rinkos dalyvių susidomėjimą mūsų miestu (regionu) ir taip prisidėti prie jo dar didesnio klestėjimo, gerinant infrastruktūrą, tobulinant teikiamas savivaldybės paslaugas, užtikrinant didesnį viešąjį saugumą, keliant miestiečių pragyvenimo lygį, galimybes geriau užsidirbti (didinti jų pajamas), mažinant socialinę atskirtį ir darant miestą dar patrauklesne vieta tiek visiems Vilniaus gyventojams, tiek jo svečiams. Tikiu, jog su veržlia, profesionalia, susikoncentravusia į pagrindinių tikslų realizavimą, aiškią viziją turinčia ir ambicinga mūsų komanda galime žengti ženklų žingsnį į priekį. Detaliai apie mano nuveiktus darbus ir pasiekimus: linkedin.com/in/valys .