Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     RENATA CYTACKA
Išrinkta pagal Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“
Numeris sąraše:      11
Porinkiminis numeris sąraše:      6
5. Gimimo data 1975-05-05
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Tausiūnų k., Šalčininkų r.
11. Tautybė Lenkė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Gdansko universitetas Teisė 1998
Aukštasis universitetinis Nacionalinio viešojo administravimo mokykla (KSAP) Civilinė (Valstybės tarnyba) 2003
Nereglamentuojamas Gdansko universitetas Užsienio prekybos podiplominės studijos 2001
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? LLRA-KŠS
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto savivaldybės kolegija, narė 2015 - 2019
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tarybos narė 2015 - 2019
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio padėjėja, Padėjėja
17. Visuomeninė veikla Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos narė, Lietuvos lenkų sąjungos vicepirmininkė, Šalčininkų rajono lenkų mokytojų tėvų forumo pirmininkė
18. Pomėgiai Istorija, knygos, muzika
19. Šeiminė padėtis Ištekėjusi
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Mariusz Cezary Cytacki
20. Vaikų vardai (pavardės) Katarzyna Lucja, Malgorzata Maria
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Nenurodė