Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     ANGELĖ JAKAVONYTĖ

Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Numeris sąraše:      22
Porinkiminis numeris sąraše:      11
5. Gimimo data 1959-11-20
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Varėnos r., Kasčiūnų k.
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Lietuvos teisės universitetas Teisė (magistas) 2003
Aukštasis VU Geografas, dėstytojas (magistras) 1983
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Nenurodė
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 1996-2007 m. dirbau Vilniaus miesto savivaldybėje, 1984-1996 m. Mokslų akademijos Geografijos institute.
17. Visuomeninė veikla Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio valdybos narė, aktyviai dalyvauju LLKS veikloje, jog Kryžkalnyje, Raseinių r., būtų pastatytas memorialas žuvusiems partizanams, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos narė.
18. Pomėgiai Lietuvos laisvės kovų paveldo puoselėjimas ir sklaida, politika, kultūriniai renginiai, kelionės, skaitymas.
19. Šeiminė padėtis Išsiskyrusi
 
20. Vaikų vardai (pavardės) dukra Miglė (studentė)
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Gimiau partizano Juozo Jakavonio-Tigro ir tremtinės Zosės Jakavonienės šeimoje. Dirbdama Žvėryno seniūnijos seniūno pavaduotoja organizavau labdaringus renginius pagyvenusiems žmonėms, skaičiau 15 pranešimų Lietuvos ir užsienio konferencijose, atspausdinti 6 moksliniai straipsniai Lietuvos ir užsienio knygose ir žurnaluose, atspausdinti 16 straipsnių istorine-publicistine tematika.