Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     AUDRIUS SKAISTYS

Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Numeris sąraše:      14
Porinkiminis numeris sąraše:      13
5. Gimimo data 1974-04-13
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Mykolo Romerio universitetas Teisė 2011
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Teisės mokslų daktaras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų, Lenkų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus m. savivaldybės taryba, Tarybos narys 2015 - 2019
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, direktoriaus pavaduotojas
17. Visuomeninė veikla Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narys
18. Pomėgiai politika, karyba, kelionės, menai.
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gintarė Skaistė
20. Vaikų vardai (pavardės) Henrieta Skaistytė, Laurynas Skaistys
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Didžiuojuosi, kad sulaukęs 16 metų - 1990 metais įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS), 1991 m. buvau vienas iš jauniausių Lietuvos Parlamento gynėjų, 1997 m. tapau jauniausiu LŠS Centro valdybos nariu, o 1999 m. - jauniausiu vyresniuoju patarėju Lietuvos Respublikos Seime.