Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     KAMILĖ ŠERAITĖ
Išrinkta pagal Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Numeris sąraše:      13
Porinkiminis numeris sąraše:      8
5. Gimimo data 1994-01-18
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Šiauliai, Lietuva
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai 2016
Vidurinis Šiaulių Didždvario gimnazija/Tarptautinio Bakalaureato diplomo programa - 2012
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Nenurodė
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? TĖVYNĖS SĄJUNGOS –LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS.
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo nario Lauryno Kasčiūno padėjėja
17. Visuomeninė veikla Ronaldo Reagano laisvės centro direktorė, Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos tarptautinė sekretorė, Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract klubo narė, Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio narė.
18. Pomėgiai skaitymas, rašymas, Lietuvos istorija, gaminimas, kelionės, ženkliukų kolekcionavimas, lauko tenisas, tautinis menas.
19. Šeiminė padėtis Netekėjusi
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Nenurodė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Atsidavimas, sąžiningumas, atkaklumas ir meilė Lietuvai – tai vertybės, kurias man perdavė mylintys tėvai ir seneliai, geriausi mokytojai bei artimiausi draugai. Dėkingumas jiems ir Lietuvai už tai, kas esu, paskatino mane rinktis politikos studijas, darbą valstybės tarnyboje ir siekti vilniečių pasitikėjimo šiuose rinkimuose.