Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS
Išrinktas pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Numeris sąraše:      9
Porinkiminis numeris sąraše:      11
5. Gimimo data 1989-01-06
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Kaunas (Lietuva)
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Centrinis Europos universitetas Žmogaus teisių teisė 2012
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Politikos mokslai 2011
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Magistro laipsnis
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Iki 2018-11-02 buvau Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio (LRLS) narys.
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas
17. Visuomeninė veikla Esu aktyviai įsitraukęs į LGBT* judėjimą Lietuvoje. Buvau vienas pagrindinių Baltic Pride eitynių "Už lygybę!" organizatorių 2013 ir 2016 metais. 2017 metais inicijavau strateginio bylinėjimosi procesą, po kurio asmens tapatybės dokumentai translyčiams asmenims Lietuvoje yra keičiami be privalomųjų medicininių procedūrų, o šia praktika lenkiame tokias šalis kaip Suomija. Turi daug patirties neapykantos nusikaltimų prevencijos srityje – vedžiau mokymus daugiau nei 300 policijos pareigūnų, atstovauju pareiškėjams Europos Žmogaus Teisių Teisme byloje Beizaras prieš Lietuvą (neapykantos kalba socialiniame tinkle „FaceBook“).
18. Pomėgiai Teatras, sportas, literatūra, populiarioji "queer" kultūra.
19. Šeiminė padėtis Nevedęs
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Nenurodė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Vilnius, kuriuo didžiuojasi, yra atviras ir draugiškas miestas. Dirbdamas miestui, norėčiau realybe paversti tris idėjas, būtent – „Vilnius – miestas už lygias galimybes”, „Vilnius – miestas be neapykantos“ ir „Vilnius – LGBT bendruomenei draugiškas miestas”. Tikiu, kad tik pripažindami kiekvieno iš mūsų skirtumus, galime sukurti tokią bendruomenę, kurioje žmonės norėtų gyventi, kurti ir būti laimingi.