Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     DILETA NENĖNĖ
Išrinkta pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Numeris sąraše:      13
Porinkiminis numeris sąraše:      13
5. Gimimo data 1982-04-19
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas: Nenurodė
 
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų, Prancūzų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? -
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos kultūros institutas, ES programos
17. Visuomeninė veikla Asu aktyvi Pilaitės rajono bendruomenės narė.
18. Pomėgiai Grafika, piešimas, fotografija, maudynės žiemą ir žygiavimas gamtoje.
19. Šeiminė padėtis Išsiskyrusi
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Jonas, Vincas
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Tikiu bendruomenių jėga, matau, kaip vienybe ir aktyvumu galima savo gyvenamose erdvėse pasiekti labai daug. Miestas yra ne tik centras, bet ir atokesni rajonai, už kurių gėrovę esame atsakingi ir mes patys - gyventojai. Pastaruosius dvejus metus, įdėję labai daug neapmokamo darbo, su laisvanoriška, idėjine komanda Pilaitei padėjome net ne vienoje srityje. Kai sakau, su komanda, noriu pabrėžti, kad tai politinė jėga, atvirkščiai, labai skirtingi žmonės geriausias savo savybes ir laiką sudėjo bendriems tikslams. Norėčiau išlaikyti Vilniaus dėmesingumą rajonų bendruomenėms, rasti būdų jų iniciatyvumui palaikyti, mokytis vieniems iš kitų, ir taip pagerinti visų mūsų bendrą būvį mieste. Aš tikiu kiekviename rajone slypinčia profesionalia, iniciatyvine ir komunikacine energija!