Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     IEVA JAGMINIENĖ
Išrinkta pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Numeris sąraše:      5
Porinkiminis numeris sąraše:      5
5. Gimimo data 1973-03-13
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Panevėžys
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Vilniaus pedagoginis universitetas Anglų kalbos mokytoja 1997
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį mokytoja, bakalauras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? buvau Liberalų sąjūdžio narė
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos NUA, Direktorė
17. Visuomeninė veikla Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos pirmininkė; Verslo moterų tinklo narė
18. Pomėgiai kelionės, skaitymas (psichologinė, grožinė literatūra), sportas
19. Šeiminė padėtis Ištekėjusi
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Šarūnas Jagminas
20. Vaikų vardai (pavardės) Izabelė, Atėnė, Baltramiejus, Dovydas
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Aktyviai domiuosi kaip savivaldybė gali prisidėti, skatindama: - mokymo(si) motyvaciją per inovatyvius mokymo(si) metodus; - kultūrinį, etnokultūrinį ir fizinį vaikų aktyvumą; ir taip pat - realių paslaugų seniems ir nesavarankiškiems Vilniaus žmonėms organizavimą