Kandidatė į savivaldybės tarybos narius


     DEIMANTĖ RIMKUTĖ
Išrinkta pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Numeris sąraše:      3
Porinkiminis numeris sąraše:      2
5. Gimimo data 1998-06-29
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė Lietuvė
12. Išsilavinimas: Nenurodė
 
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Nenurodė
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą: Nenurodė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nenurodė
17. Visuomeninė veikla Šiuo metu jaunus žmones atstovauju Jaunimo reikalų taryboje ir Europos liberalaus jaunimo Valdyboje. Taip pat rašau politinius komentarus ir mokslinius straipsnius apie teisę, studijuoju Vilniaus universitete. Anksčiau Lietuvos mokinių parlamentą reprezentavau Švietimo ir mokslo ministerijoje (2015-2016 m.), buvau Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos pirmininke (2016-2017 m.), užėmiau Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas” valdybos narės pareigas (2016-2018 m.).
18. Pomėgiai Domėjimasis teise, politine filosofija, Europos politika; keliavimas; sportavimas; rašymas; laiko leidimas su šeima ir draugais.
19. Šeiminė padėtis Netekėjusi
 
20. Vaikų vardai (pavardės) Nenurodė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Ketverius metus dariau viską, kad jaunimo balsas būtų išgirstas. Todėl žinau, kad teisingos, įvairovės, politikos įgyvendinimas įmanomas tik įsiklausius į bendruomenę ir įgyvendinus gerus jos pasiūlymus. Esu įsitikinusi, kad dar daug galima nuveikti drauge. Tad mano misija taryboje kitus ketverius metus bus jungti bendruomenes bei politiką ir įgyvendinti žmonėms reikalingus pokyčius. Tikiu, kad kartu kursime Pasaulio miestą visiems! Vilnių, kuriame tvyros ne tik Gedimino, bet ir amžinos jaunystės dvasia, įkvepianti ne tik jaunimą, bet ir jų tėvus bei senelius. Netiesa, kad geriausi Vilniaus laikai praeityje – jie ateityje. Viskas mūsų – vilniečių – rankose. Išdrįskime ne tik svajoti, bet ir padaryti.