Kandidatas į savivaldybės tarybos narius


     KASPARAS ADOMAITIS
Išrinktas pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Sąrašas:      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Numeris sąraše:      2
Porinkiminis numeris sąraše:      3
5. Gimimo data 1983-06-29
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Stokholmo Aukštoji Ekonomikos Mokykla Rygoje Ekonomika ir verslo vadyba 2004
Aukštasis universitetinis VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Lyginamoji politika 2010
Aukštasis universitetinis Vilniaus Universitetas Psichologija 2007
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? "Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės" visuomeninio komiteto narys
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto taryba, Tarybos narys 2015 - 2019
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Euromonitor International, Miestų projektų vadovas
17. Visuomeninė veikla Šaulių Sąjungos narys
18. Pomėgiai Knygos, Irklavimas,
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rūtenė Adomaitienė
20. Vaikų vardai (pavardės) Auginu du sūnus ir dukrą
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Gimiau 1983 ir augau Vilniuje. Pirmąsias studijas baigiau Rygoje, Stokholmo ekonomikos aukštojoje mokykloje. Vėliau – jau Vilniuje, studijavau psichologiją ir politologiją. Visada mėgau bendrauti su žmonėmis, todėl po studijų įsidarbinau įmonėje, kuri užsiima personalo mokymais ir verslo konsultacijomis. Buvau atsakingas už projektų lyderystės mokymus. Vėliau kelerius metus kūriau ir plėtojau nuosavą verslą. Jau aštuntus metus tarptautinėje įmonėje dirbu miestų statistikos ir ekonomikos analitiku. Tenka studijuoti didžiųjų pasaulio miestų ekonominio vystymosi etapus, matau to priežastis, tad galiu drąsiai teigti – miesto sėkmę lemia ne tik sėkmingi verslo projektai, bet ir skaidrus vietinės valdžios aparatas bei sąžiningi ir aktyvūs jos darbuotojai. Todėl siekiu savo įgytomis žiniomis būti naudingu savo miestui. Po įvykių Ukrainoje įsitikinau, kad net 21 amžiuje pilietiškumas turi ne tik verbalinę formą, todėl įstojau į Šaulių sąjungą. Šiame pilietiškame sambūryje mus vienija vienas stiprus jausmas – pasiryžimas ginti savo laisves. Pritariu minčiai, kad sveikame kūne yra sveika siela, todėl mano pomėgiai siejasi su aktyvia fizine veikla. Aštuonis metus žaidžiau krepšinį, vėliau laiką leidau akademinio irklavimo klube. Taip pat savo žiniomis ir pastebėjimais dalinuosi rašydamas straipsnius. Moku anglų ir rusų kalbas. Su žmona Rūtene auginame du sūnus ir dukrą.