Kandidatas į savivaldybės tarybos narius ir narius – merus


     REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
Išrinktas Vilniaus miesto (Nr.57) savivaldybėje II ture
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Iškėlė į tarybos narius - merus      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Turas      II
Sąrašas:      Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“
Numeris sąraše:      1
Porinkiminis numeris sąraše:      1
5. Gimimo data 1974-01-12
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Ne
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) -
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Tauragė
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Teisininkas 1997
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Daktaras
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Buvau Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariu.
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys 2012 - 2015
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Meras 2015 - 2019
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Tarybos narys 2001 - 2006
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus miesto savivaldybė, Meras
17. Visuomeninė veikla Lietuvos šaulių sąjunga, narys
18. Pomėgiai bėgiojimas, literatūra, krepšinis
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Agnė
20. Vaikų vardai (pavardės) Una Beatričė, Anupras Patrikas, Morta Teresė
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Nenurodė