Kandidatas į savivaldybės tarybos narius ir narius – merus


     ARTŪRAS ZUOKAS
Išrinktas pagal A. Zuoko ir vilniečių koalicijos „Laimingas Vilnius“ sąrašą
Savivaldybė      Vilniaus miesto (57)
Iškėlė į tarybos narius - merus      Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),
išsikėlė pats
Turas      II
Sąrašas:      A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“
Numeris sąraše:      1
Porinkiminis numeris sąraše:      1
5. Gimimo data 1968-02-21
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Neskelbiamas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? Nesuderinamos pareigos nurodytos Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje: Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar po 1990-03-11 buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba bet kada buvote pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas (Įstatymo 36 straipsnio 12 dalis)? Taip
9.1 Jei buvote pripažintas kaltu, privalote nurodyti (dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai) 
9.1.1 Apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) data 9.1.2 Apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybė (vieta) 9.1.3 Nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimas 9.1.4 Nusikalstama veikla, už kurią buvote nuteistas (pavadinimas)
2008 LIETUVA Vilniaus apygardos teismas Pagal BK. 227 str. 1 d.
9.2 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekrimininalizuota? Ne
9.3 Ar užsienio valstybės teismo buvote pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama? Ne
9.4 Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu? Ne
10. Gimimo vieta Lietuva
11. Tautybė Lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas žurnalistika 1998
Jei turite, nurodykite pedagoginį vardą, mokslo laipsnį Nenurodė
13. Kokias užsienio kalbas mokate? Anglų, Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote)? Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
 
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvso Respublikos Seimas, narys 2008 - 2009
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, meras 2003 - 2007
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, meras, narys 2011 - 2019
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, narys 2007 - 2008
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, narys, meras 2000 - 2003
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus miesto savivaldybė,, Tarybos narys
17. Visuomeninė veikla VšĮ "Vilniaus klubas" narys, Rotary Senamiesčio klubo narys, "Gurmanų gildijos narys, BNI Nemunas klubo narys
18. Pomėgiai buriavimas, fotografija, dviračiai, tenisas
19. Šeiminė padėtis Vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Agnė
20. Vaikų vardai (pavardės) Gabrielė, Domantas, Emilija
21. Be jau išvardintų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save Teistumas buvo panaikintas Vilniaus trečiajame teisme.