Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Jonavos garsas" (iki 2014-09-01 "Joneda")

Uždaroji akcinė bendrovė "Joneda", įm.k. 156717158
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Vidiniai psl. 2015-01-01 cm2 1.01 €
3.5 Lt
1.01 €
3.5 Lt
Jonavos r. laikraštis Tiražas - 14000-15000 egz.+elektr. laikraštis (www.joneda.lt)
2 Paskutinis psl. 2015-01-01 cm2 1.45 €
5 Lt
1.45 €
5 Lt
Jonavos r. laikraštis Tiražas - 14000-15000 egz.+elektr.laikraštis (www.joneda.lt)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.