Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Suvalkietis"

Uždaroji akcinė bendrovė "Suvalkietis", įm.k. 251096570
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Politinės reklamos įkainiai 2015-01-01 cm2 0.61 €
2.09 Lt
0.91 €
3.13 Lt
Reklamos įkainiams : 1. šeštadienio Nr. taikomas koeficientas 1,3. 2. už vietos parinkimą taikomas koeficientas 1,3. 3. už pakartotinus straipsnio ar maketo derinimus su užsakovu skaičiuojamas 5 % antkainis už kiekvieną derinimą,(ne mažiau 10 Lt). 4. Agentūrinė nuolaida politinei reklamai netaikoma

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.