Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Kupiškėnų mintys"

Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškėnų mintys", įm.k. 164724750
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Platinimas žurnalų, laikraščių 2015-01-01 Kita 0.21 €
0.73 Lt
0.21 €
0.73 Lt
-
2 Platinimas lankstinukų, bukletų, skrajučių 2015-01-01 Kita 0.07 €
0.24 Lt
0.07 €
0.24 Lt
(iki A4 formato, vieno puslapio)
3 Maketavimo, reklamos parengimo spaudai darbai 2015-01-01 Kita 70.09 €
242 Lt
70.09 €
242 Lt
(1 val.)
4 Šeštadienio laikraštyje spalvota politinė reklama 2015-01-01 cm2 1.53 €
5.29 Lt
1.53 €
5.29 Lt
-
5 Spalvota politinė reklama 2015-01-01 cm2 1.13 €
3.9 Lt
1.13 €
3.9 Lt
(ne mažiau 100 kv. cm)
6 Politinė reklama 2015-01-01 cm2 0.98 €
3.39 Lt
0.98 €
3.39 Lt
-
7 Politinė reklama šeštadienio laikraštyje 2015-01-01 cm2 1.33 €
4.6 Lt
1.33 €
4.6 Lt
-

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.