Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Trakų žemė"

UAB "TRAKŲ ŽEMĖ", įm.k. 300883763
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 2013 m. Politinei reklamai taikomi įkainiai 2015-01-01 cm2 0.7 €
2.42 Lt
0.86 €
2.98 Lt
Politinei reklamai nuolaidos netaikomos, 1 p. reklama negalima
2 Europos parlamento sprendimai svarbūs Lietuvos žmo 2015-01-01 cm2 5.26 €
18.15 Lt
5.26 €
18.15 Lt
Apie darbą Europos Parlamente ir Lietuvoje kalbame su europarlamentare Vilija Blinkevičiūte

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.