Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Telšių krašto televizija

Viešoji įstaiga Telšių krašto televizija, įm.k. 300503823
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Agitacinio reportažo transliacija30-90s 2015-01-01 sek 1.23 €
4.23 Lt
1.23 €
4.23 Lt
-
2 Skelbimo, video siužeto ar klipo gamyba 2015-01-01 min 105.13 €
363 Lt
105.13 €
363 Lt
-
3 Laidos gamyba 15-30 min 2015-01-01 min 175.22 €
605 Lt
175.22 €
605 Lt
-
4 Bėganti eilutė iki 15 žodžių 1 kartas 2015-01-01 vnt. 3.5 €
12.1 Lt
3.5 €
12.1 Lt
-
5 Laidos transliacija 15-30 min (2 kartojimai) 2015-01-01 vnt. 175.22 €
605 Lt
175.22 €
605 Lt
-
6 Pokalbis studijoje 2015-01-01 vnt. 210.26 €
726 Lt
210.26 €
726 Lt
Pokalbis studijoje su vedėju (2 transl. 15-30 min)
7 Pokalbis studijoje tiesiogiai 2015-01-01 vnt. 210.26 €
726 Lt
210.26 €
726 Lt
Tiesioginis pokalbis su vedėju ( 2 kartojimai)(15-30min)
8 Skelbimo, video siužeto ar klipo transliacija 90s 2015-01-01 sek 1.23 €
4.23 Lt
1.23 €
4.23 Lt
-
9 Agitacinio reportažo gamyba 1,50-3 min 2015-01-01 min 175.22 €
605 Lt
175.22 €
605 Lt
-

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.