Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Šilelis"

UAB "Jovex", įm.k. 302542846
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Spalvota 16 p. 2015-01-01 cm2 0.87 €
3 Lt
0.87 €
3 Lt
-
2 Splavota 2015-01-01 cm2 0.72 €
2.5 Lt
0.72 €
2.5 Lt
-
3 Nespalvota 2015-01-01 cm2 0.43 €
1.5 Lt
0.43 €
1.5 Lt
-

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.