Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "IQ"

VšĮ "Atviros visuomenės forumas", įm.k. 303182027
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 vidiniai psl. ir III viršelis 2015-01-01 Kita 1594.5 €
5505.5 Lt
1839.81 €
6352.5 Lt
minimalus formatas 1 psl, Įkainis NUO galioja reklamai spaudinamai po 30 psl, Įkainis IKI galioja reklamai spausdinamai iki 30 psl,, III viršelio kaina 4900 lt + PVM
2 II, IV viršeliai ir atvartas 2015-01-01 Kita 2698.39 €
9317 Lt
2943.7 €
10164 Lt
Įkainis NUO galioja reklamai spausdinamai IV viršelyje bei atvartui žurnalo viduje, Įkainis IKI galioja reklamai spausdinamai II viršelyje+puslapyje šalia jo,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.