Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.pienoukis.lt

Viešoji įstaiga Plėtros ir informacijos centras, įm.k. 300029065
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnis, parengtas portalo žurnalisto 2015-01-01 vnt. 350.44 €
1210 Lt
350.44 €
1210 Lt
Portalo žurnalisto parengto straipsnio publikavimas portale www.pienoukis.lt
2 Dinaminis reklamos skydelis (230x300) 2015-01-01 Kita 140.18 €
484 Lt
175.22 €
605 Lt
Dinaminis reklamos skydelis 230x300 visoje aplinkoje. Kaina už mėn.
3 Dinaminis reklamos skydelis 468x120 2015-01-01 Kita 210.26 €
726 Lt
245.31 €
847 Lt
Dinaminis reklamos skydelis 468x120 visoje aplinkoje. Kaina už mėn.
4 Dinaminis reklamos skydelis 264x120 2015-01-01 cm2 175.22 €
605 Lt
210.26 €
726 Lt
Dinaminis reklamos skydelis 264x120 visoje aplinkoje. Kaina už mėn.
5 Straipsnis, parengtas užsakovo 2015-01-01 vnt. 175.22 €
605 Lt
175.22 €
605 Lt
Užsakovo parengto straipsnio publikavimas portale www.pienoukis.lt
6 Dinaminis reklamos skydelis 230x150 2015-01-01 Kita 122.65 €
423.5 Lt
157.7 €
544.5 Lt
Dinaminis reklamos skydelis 230x150 visoje aplinkoje. Kaina už mėn.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.