Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.lietuva2.lt

VšĮ LT2.0, įm.k. 302692874
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Reklama visame portale dienai 2015-01-01 Kita 868.86 €
3000 Lt
868.86 €
3000 Lt
-
2 Reklama sąrašų puslapiuose dienai 2015-01-01 Kita 144.81 €
500 Lt
144.81 €
500 Lt
-
3 Reklama pradiniame puslapyje vienai dienai 2015-01-01 Kita 28.96 €
100 Lt
28.96 €
100 Lt
-

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.