Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.klase.lt

UAB "Tipro Group" , įm.k. 111766332
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Rolling up 980x200pix 2015-01-01 Kita 10.51 €
36.3 Lt
10.51 €
36.3 Lt
-
2 Brandmark su 980x100pix 2015-01-01 Kita 28.04 €
96.8 Lt
28.04 €
96.8 Lt
-
3 Splash 980x200pix 2015-01-01 Kita 5.61 €
19.36 Lt
5.61 €
19.36 Lt
-
4 Tapetas 2015-01-01 Kita 17.52 €
60.5 Lt
17.52 €
60.5 Lt
-
5 980x200pix 2015-01-01 Kita 3.5 €
12.1 Lt
3.5 €
12.1 Lt
-

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.