Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "CARAT"

UAB "CARAT", įm.k. 124216438
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Agentūrinis žniasklaidos planavimo mokestis 2015-01-01 Kita 1.16 €
4 Lt
1.16 €
4 Lt
Komisinis mokestis - 4 % nuo žiniasklaidos planavimo paslaugų užsakymo sumos. Projektų vadovo valandinis įkainis yra 260 lt + PVM, žiniasklaidos planuotojo valandinis įkainis yra 150 lt + PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.