Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Iliustruota istorija"

Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS", įm.k. 110682810
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 1 psl. reklama 2015-01-01 cm2 1.26 €
4.36 Lt
1.86 €
6.41 Lt
Įkainis "nuo" galioja reklamai, spausdinamai II-oje žurnalo pusėje. Įkainis "iki" galioja reklamai, spausdinamai I-oje žurnalo pusėje.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.