Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.asa.lt

UAB "IKS", įm.k. 125597166
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Aktyvi nuoroda teminiame straipsnyje 2015-01-01 Kita 175.22 €
605 Lt
175.22 €
605 Lt
titulinis
2 Vaizdo filmo talpinimas 2015-01-01 Kita 350.44 €
1210 Lt
350.44 €
1210 Lt
Titulinis/ visa aplinka
3 Pranešimų spaudai talpinimas (iki 10 vnt) 2015-01-01 Kita 350.44 €
1210 Lt
350.44 €
1210 Lt
Titulinis
4 Kito formato baneris 2015-01-01 Kita 350.44 €
1210 Lt
350.44 €
1210 Lt
Titulinis, Lt/sav
5 Reklaminis skydelis 200X200 pix arba 750X100 pix 2015-01-01 Kita 5.26 €
18.15 Lt
5.26 €
18.15 Lt
Titulinis/visa aplinka, 1000 parodymų

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.