Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Mano rajonas"

Viešoji įstaiga "Mano rajonas", įm.k. 302333914
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 reklamine publikacija 2015-01-01 cm2 0.29 €
1 Lt
0.29 €
1 Lt
reklaminė publikacija (ar foto bei kita vaizdinė informacija) talpinama Užsakovo pasirinktoje vietoje, Užsakovui priimtina forma, atsižvelgiant į technines reklamos teikimo sąlygas. Plotas reklamai nesuteikiamas 1 puslapyje. Nuolaidos netaikomos.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.