Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB Antroji reklamos atelje

UAB Antroji reklamos atelje, įm.k. 145848811
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Lauko reklamos ploto nuoma 2015-01-01 m2 455.57 €
1573 Lt
683.36 €
2359.5 Lt
Lauko reklamos kainos pateiktos vieno mėnesio laikotarpiui. Į nuomos kainą įtrauktos visos išlaidos: spauda, nuoma, pakabinimas-nukabinimas. Kaina priklauso nuo stendo dydžio ir apšvietimo poreikio. Tentų maketai į kainą neįtraukiami.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.