Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB „BALTIC TRADING COMPANY"

UAB "BALTIC TRADING COMPANY", įm.k. 302299668
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminiai tentai virš gatvių 2015-01-01 vnt. 140.18 €
484 Lt
210.26 €
726 Lt
Tento gamyba, pakabinimas ir nukabinimas 484Lt ~ 140,18 eur su PVM. Nuoma 59Lt ~ 17,09 eur su PVM per dieną.
2 Išorės reklama ant viešojo transporto 2015-01-01 m2 24.53 €
84.7 Lt
24.53 €
84.7 Lt
Pateiktas 1 kvadratinio metro įkainis už 1 mėnesį.
3 Tentai virš gatvių 2015-01-01 m2 22.08 €
76.23 Lt
24.53 €
84.7 Lt
Minimali trukmė 1 savaitė. Didesnis įkainis pateiktas už 1vnt. savaitę 1 kvadratiniam metrui. Mažesnis įkainis pateiktas jei reklama publikuojama ilgiau nei 11 dienų už 1 kvadratinį metrą.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.