Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis “Ekonomika.lt”

UAB "balsas.lt leidiniai", įm.k. 301864709
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 EK2012 2015-01-01 cm2 2.17 €
7.5 Lt
3.24 €
11.19 Lt
Kaina užsakant: I. 10-150 kv.cm. - 11,19 Lt II. 151-500 kv.cm. - 10,27 LT III. 501-1250 kv.cm. - 9,35 Lt IV. 1251-2000 kv.cm. - 8,42 Lt V. Nuo 2001 kv.cm. - 7,50 Lt Kainos nurodytos su PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.